Veiledende prisliste

Veiledende prisliste fra Brørby Eiendomsmegling

Prisene er veiledende og vil kunne avvike ut fra oppdragets kompleksitet og geografiske beliggenhet.

Alternativ 1, provisjon:

Meglerprovisjon av salgssum 1 – 3,5% (etter avtale, minimum kr 39.900,-)
TIlrettelegging 9.900,-*
*Befaring, innhenting av lovpålagte opplysninger, salgsforberedelse, utarbeidelse av salgsoppgave, utarbeidelse av annonsering, utforming og bestilling av annonser, gjennomgang og kontakt med registrerte interessenter fra eget register.

Visning og arbeid i forbindelse dette 1.500 – 3.000,- pr. visning
Markedsføring 3.600 – 13.600,-*
*Annonse på Brørby Eiendomsmegling sin hjemmeside, finn.no, nabolagsprofil, utstillingsmateriell, Annonse i avis og nett-karusell, ukens bolig på finn.no, brukerstyrt digital markedsføring.

 

Elektronisk spørring i grunnboken 500,-
Fotografering 2.500 – 6.500,-
Dronefilm av eiendom og omegn Fra 1.500,-*
*1 minutts film, 1.500,-

2 minutters film 2.300,-

3 minutters film 3.000,-

Hvert minutt over dette gir et tillegg på kr. 500,- pr minutt.

Kommunal informasjon 2.500,-
Sikkerhetsstillelse borettslag/selveier 430/525,-
Eierskiftegebyr (kan variere) 5.125,-
Informasjon fra forretningsfører (kan variere) 2.500,-
Takst 4.500-14.000*
Oppgjørshonorar 4.500
*Pris avhenger av takstmann, type takst og bolig

Eierskifteforsikring 2 promille – 5,25 promille.*
*Promillesatsen avhenger av boligtype og type takst.

Prislisten er veiledende. Endelig fastsettelse av pris gjøres ved avtale i hvert enkelt tilfelle

Alternativ 2, timespris (veiledende prisliste)

I forbrukerforhold kan oppdragsgiver velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag ut fra antall medgåtte timer pluss direkte utlegg.

Timespris finner du her

Brørby Eiendomsmegling As Kontor bygg